Portofoliu

24.06.2023

Contestaţie decizie pensionare | Valorificare adeverinţă grupa a II a de muncă

Contestaţie decizie pensionare. Valorificare adeverinţă grupa a II a de muncă
Prin sentinţa civilă … din 16.06.2023 pronunţată în dosarul nr. …./101/2023 Tribunalul Mehedinţi a dispus anularea deciziei nr. …../….. 2023 emisă de Casa Teritorială de Pensii Mehedinţi. A fost obligată intimata Casa Teritorială de Pensii Mehedinţi să emită o nouă decizie de valorificare şi a adeverinţei nr. …./…. 1999 emisă de Societatea …...  Totodată, intimata  a fost obligată să plătească reclamantului sumele reprezentând diferenţa dintre pensia cuvenită şi cea efectiv încasată, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflaţie, precum şi la plata dobânzii penalizatoare ce seva calcula la principal, de la scadenţă şi până la data plăţii efective.
Acţiunea a vizat greşita nevalorificare a adeverinţei nr….prin care se atesta grupa a II a de muncă.

 

Avocat Herciu Carmen, Baroul Mehedinți

Vezi mai mult
24.06.2023

Acțiune disciplinară exercitată de Inspecția Judiciară RESPINSĂ

ACTUALIZARE !

      Înalta Curte de Casație și Justiție-Completul de 5 judecători a dispus respingerea recursului declarat de către Inspecția Judiciară împotriva hotărârii nr.5P din 22 iunie 2023 pronunțate de Consiliul Superior al Magistraturii-Secția pentru procurori în materie disciplinară pronunțate în dosarul nr.3/P/2023.

 

Răspunderea disciplinară a magistraţilor-abaterea disciplinară prev. de art. 271 lit. s teza a II a din Legea nr. 303/2022 (exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă)


          Secţia pentru procurori în materie disciplinară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotărârea din 22 iunie 2023, a dispus respingerea acţiunii disciplinare formulate de Inspecţia Judiciară împotriva magistratului X pentru săvârşirea abaterii disciplinare prev. de art. 271 lit. s teza a II a din Legea nr. 303/2022, ca neîntemeiată.
          Prin Rezoluţia nr. …./a1 din …..2023, s-a dispus exercitarea acţiunii disciplinare faţă de magistratul X sub aspectul săvârşirii abaterii disciplinare  prev. de art. 99 lit.t teza a II a din Legea nr.303/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare pentru presupuse fapte săvârşite cu prilejul exercitării atribuţiilor de supraveghere a cercetărilor penale.

 

Avocat Herciu Carmen, Baroul Mehedinți

Vezi mai mult
03.04.2023

Client domnul C.D

Plângere contravenţională

Apel admis- schimbat sentinţa în sensul că s-a admis plângerea şi anulat procesul verbal contestat

  Instanţa de fond a respins plângerea contravenţională formulată de petentul X împotriva procesului-verbal de contravenţie seria P…. nr. …. încheiat la data de ….2022 de către intimatul IPJ Mehedinţi, cu privire la contravenţia prevăzută de art. 102 alin. 3 lit. e) din OUG 195/2002, ca tardivă.

 Totodată s-a dispus respingerea plângerii contravenţionale formulată de petentul X împotriva procesului-verbal de contravenţie seria P…. nr. ….. încheiat la data de …..2022 de către intimatul IPJ Mehedinţi, cu privire la contravenţia prevăzută de art. 100 alin. 3 lit. f) din OUG 195/2002, ca neîntemeiată.

Prin procesul-verbal antereferit au fost aplicate mai multe sancțiuni, respectiv 9 puncte amendă și suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 120 zile.

  Apelul a vizat greşita interpretare şi aplicare a art. 31 alin. 1 din OG 2/2001, respectiv limitele sesizării instanţei, lipsa dovezilor că persoana în cauză a comis o faptă, că a acţionat cu vinovăţie şi că acea faptă este prevăzută de lege ca şi contravenţie, dincolo de un dubiu rezonabil.

Vezi mai mult